Charakterystyki geometryczne figur płaskich

 
 
Kliknij obrazek aby obejrzeć film
 

Przykład 1

Wyznaczanie z definicji (całkując) momentu bezwładności figury, względem osi Y. Figura jest połączeniem trójkąta i prostokąta.

Czas trwania:       8:01
Skala trudności:   2/3

 

Przykład 2

Wyznaczanie z definicji (całkując) momentu bezwładności figury, względem osi Y. Figura jest trójkątem, z ramionami przylegającymi do osi układu współrzędnych.

Czas trwania:       6:02
Skala trudności:   2/3

 

Przykład 3

Wyznaczanie z definicji (całkując) momentu dewiacji figury względem zadanych osi układu współrzędnych.. Figura jest trójkątem, z jednym ramieniem przylegającym do osi Y.

Czas trwania:       5:36
Skala trudności:   2/3

 

Przykład 4

Wyznaczanie z definicji (całkując) środka ciężkości figury względem zadanych osi układu współrzędnych. Figura jest ćwierćkolem, z ramionami przylegającymi do osi układu współrzędnych.

Czas trwania:       6:35
Skala trudności:   3/3

 

Przykład 5

Wyznaczenie osi głównych centralnych figury przedstawionej na rysunku. Figura ta dzieli się na trzy prostokąty, o różnych wymiarach. Wykorzystanie wzorów Steinera.

Czas trwania:       12:22
Skala trudności:   3/3

 

 

Copyright © 2015   WOMAT   |   Wszelkie prawa zastrzeżone