Działania na wektorach

 
 
Kliknij obrazek aby obejrzeć film
 

Przykład 1

Wyznaczenie wektora, określanie jego długości, obliczanie kątów, jakie tworzy z osiami układu współrzędnych. Ponadto, wyznaczenie wektora jednostkowego.

Czas trwania:       4:40
Skala trudności:   2/3

 

 

 

 

 

 

 

Przykład 2

Wyznaczanie wektora przemieszczenia cząstki na podstawie długości przemieszczeń oraz ich kątami nachylenia względem osi układu współrzędnych.

Czas trwania:       4:49
Skala trudności:   3/3

 

 

 

 

 

 

 

Przykład 3

Wyznaczanie wektorów na podstawie zależności między dwoma istniejącymi. Ponadto, obliczenie wartości kąta między wyznaczonymi wektorami.

Czas trwania:       2:45
Skala trudności:   1/3

 

 

 

 

 

 

 

Przykład 4

Obliczanie współrzędnych wektora jednostkowego, będącego dwusieczną kąta przy jednym z wierzchołków zadanego trójkąta.

Czas trwania:       4:38
Skala trudności:   3/3

 

 

 

 

 

 

 

Przykład 5

Wyznaczanie wektora jednostkowego, będącego prostopadłym do zadanego wektora, oraz osi układu współrzędnych.

Czas trwania:       3:49
Skala trudności:   2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015   WOMAT   |   Wszelkie prawa zastrzeżone